Verkkosivustomme kerää tietoja ja käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, verkkoliikenteen analysoinnissa ja mainosten personoinnissa.
Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojen keräämisen ja evästeiden käytön.
Kaikkien verkkosivuston keräämien tietojen lähde on käyttäjä itse.

Rekisterinpitäjä

Kauppakeskus Lundi
Kysymykset tietosuojalausekkeesta: sari.puhilas@cbre.com

Tietosuojalauseke

Kauppakeskus Lundi on sitoutunut täyttämään tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Kaikkien Kauppakeskus Lundin verkkosivuston keräämien tietojen lähde on käyttäjä itse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta.

Voit kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä Kauppakeskus Lundin kauppakeskuspäälliköltä sari.puhilas@cbre.com

Rekisteröity asiakas

Jokainen Kauppakeskus Lundin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity. Käyttämällä Kauppakeskus Lundin verkkosivuja ja verkkosivujen palveluja hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ehdot. Verkkosivujen muun käytön lisäksi verkkosivujen palveluilla tarkoitetaan yhteydenottoja verkkosivujen sähköisen lomakkeen kautta.

Rekisteröidystä asiakkaasta kerätään verkkosivuston yhteydenottolomakkeella seuraavia tietoja

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Viestin otsikko
 • Itse viesti

Rekisteröidystä kerätään lisäksi

 • Verkkosivujen kävijätilastointiin käytettäviä sijaintitietoja
 • Analytiikan avulla johdettuja, verkkosivuston käytöstä havainnoituja tietoja
 • Yleisiä sivuston käyttö- ja selaustietoja
 • Rekisteröidyn päätelaitteen tunnistetietoja

Rekisteröidystä asiakkaasta verkkosivustolla kerätyt tiedot jakautuvat seuraavasti

 • Verkkopalvelussa rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Verkkopalvelun käytöstä aiheutuneet havainnot
 • Verkkopalvelun analytiikka

Rekisteröidystä asiakkaasta kerättyjä tietoja käytetään

 • Asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen
 • Palvelujen kehittämiseen
 • Verkkosivuston kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin

Peruste rekisteröidystä asiakkaasta kerättyjen tietojen käsittelyyn

 • Rekisteröidyn ja Kauppakeskus Lundin välinen asiakassuhde
 • Kauppakeskus Lundin verkkosivuston käyttö rekisteröidyn asiakkaan toimesta

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen käsittely ja suojaus

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kauppakeskus Lundin kaupan järjestelmien ja verkkosivuston palvelimien tietoturva ovat korkealla tasolla sekä nykypäivän vaatimusten mukaisesti suojattu. Kauppakeskus Lundi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sekä käsittelyn suunnittelussa hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötiedot suojataan

 • Asiattomalta pääsyltä
 • Tietojen luovuttamiselta
 • Tietojen muuttamiselta
 • Muulta laittomalta tietojen käsittelyltä

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen säilytys ja säilytysaika

Rekisteröidyn asiakkaan tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, jotta Kauppakeskus Lundi voi käsitellä yhteydenoton loppuun saakka. Kauppakeskus Lundin verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden kautta saatujen yhteydenottolomakkeella lähetettyjen henkilötietojen poisto sivuston palvelimelta ja tehdään säännöllisesti kolmen (3) kuukauden välein.

Rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat yksilöivät henkilötiedot voidaan poistaa Kauppakeskus Lundin järjestelmistä jo aiemmin. Tietojen poiston jälkeen tietoja ei enää käytetä selosteessa mainittuihin tai muihin tarkoituksiin. On kuitenkin tarpeen huomioida, että osalle rekisteröidyn asiakkaan tiedoista Suomen lainsäädäntö asettaa velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Tämä koskee esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia:

Varmuuskopioiden ottaminen palvelimen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi. Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei. Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta asiakkaille voidaan tarjota lainmukainen ja turvallinen palvelu

Rekisteröidyn asiakkaan oikeudet

 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoista
 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröidyn asiakkaan lähettämän pyynnön tulee olla yksilöity, jotta Kauppakeskus Lundin asiakaspalvelu voi todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Huomioitavaa. On tapauksia, joissa kaikkien rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista. Näin on tapauksissa, joissa tietojen säilyttämiseen Kauppakeskus Lundilla on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Näissä tapauksissa ilmoitamme asiasta kirjallisten perustelujen kera.

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen pyytäminen

Voit pyytää tietoa Kauppakeskus Lundin tietojärjestelmiin tallennetuista omista henkilötiedoistasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Rekisteröity asiakas voi halutessaan pyytää Kauppakeskus Lundia poistamaan omat henkilötiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Kuten edellä mainittu, on tapauksia joissa rekisteröidyn asiakkaan kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa esimerkiksi lainsäädännön niin vaatiessa.

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakaspalvelun ja huoltopalvelun mahdollistamiseksi saatamme erityistapauksissa luovuttaa asiakkaan nimen ja yhteystiedon kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi auton varaosan valmistaneelle yritykselle. Tämä esimerkiksi silloin, kun kyseessä on varaosan takuukorjaus, -vaihto tai -palautus.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tämän kaltaisista tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Verkkosivuston analytiikan asiakastietoja jaamme kolmansien osapuolien kanssa analyysi- ja markkinointitarkoituksissa, jotta voimme tarjota asiakkaitamme kiinnostavia tuotteita ja palveluja.

Muilta osin emme luovuta tietoa ulkopuolisille.

Kauppakeskus Lundin verkkosivuston evästeiden käyttö

Tietoa evästeistä

Eväste on täysin vaaraton tekstitiedosto, joka kopioidaan verkkosivuilta vierailijan tietokoneelle. Evästeet eivät vahingoita verkkosivustovierailijan tietokonetta, eivätkä evästeet sisällä viruksia tai haittaohjelmia.

Verkkosivuston evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista.

Evästeiden käyttö

Evästeitä käytetään käytännössä anonyymia analytiikkaa varten sekä apuna verkkosivuston käytettävyyden parantamisessa.

Evästeiden hyväksyminen tai kieltäminen

Tietokoneen internetselaimen asetusten kautta on mahdollista hyväksyä, estää tai tyhjentää evästeet. Voit myös määritellä selaimessasi mitä evästeitä sallitaan tai estetään.

Mikäli et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit asettaa selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä.

Kolmannen osapuolen keräämät evästetiedot

Kauppakeskus Lundin verkkosivustolla hyödynnetään kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja kuten Google Analytics.

Google Analytics kerää ja analysoi verkkosivuston vierailujen ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös Google Analytics käyttää evästeitä.

Kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yritysten tahollaan käyttämiä ja soveltamia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja. Kauppakeskus Lundi ei vastaa kolmannen osapuolen harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Mikäli haluat lisätietoa, tutustu kolmannen osapuolen yritysten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin heidän omilla verkkosivuilla.

Kauppakeskus Lundi voi hyödyntää verkkosivuilta kerättyjä tietoja käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen myös kolmansien osapuolten palveluissa.

Muutokset tietosuojalausekkeeseen

Kauppakeskus Lundin tarjoamien palvelujen jatkuvan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojalauseketta.

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen käsittelijä(t)

Asiakastietoihin pääsy on rajattu valvotusti vain Kauppakeskus Lundin työntekijöille ja henkilökunnalle perustuen työtehtäviin ja vain siltä osin, kuin tietojen käyttö on tarpeellista ja välttämätöntä yrityksemme tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi.

Kauppakeskus Lundin työntekijät ja henkilökunta ovat koulutettu käsittelemään rekisteröidyn asiakkaan tietoja tietoturvallisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saat ottamalla yhteyttä Kauppakeskus Lundin kauppakeskuspäällikköön: sari.puhilas@cbre.com